Wat is PRF?

PRF staat voor Platelet Rich Fibrin. Dit wordt toegepast bij chirurgische tandheelkundige behandelingen ter bevordering van de genezing van zowel bot als tandvlees. Het voordeel hiervan is dat er patiënt-eigen groeifactoren uit het bloed worden gefilterd, wat een mooi resultaat oplevert bij diverse implantologiebehandelingen, botopbouw en parodontale chirurgie.

Na bloedafname door een gediplomeerde collega, wordt het PRF uit het bloed van de patiënt gefilterd door middel van een geavanceerde centrifuge (zie afbeelding rechts). Voor meer informatie over deze methode en wetenschappelijke onderbouwing, kunt u een bezoek brengen aan de website van onze leverancier.