Wat is een implantaat?

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak ingebracht. Implantaten worden gemaakt van  lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms zijn ze voorzien van een keramische laag. Het implantaat biedt houvast aan een kroon, brug of overkappingsprothese (klikgebit).

Natuurlijke tand

Implantaat met kroon

Toepassing van implantaten

Implantaten zijn kunstwortels die worden geplaatst in het kaakbot ter vervanging van één of meerdere natuurlijke tandwortels, óf ter ondersteuning van een prothese. Hieronder vindt u een korte uitleg van de mogelijkheden. Voor een persoonlijk advies over de mogelijkheden van implantaten bij úw gebit, kunt u altijd een afspraak maken voor een intake.

Vervanging van 1 tand

Bij het ontbreken van één tand of kies
 kan een implantaat worden geplaatst als basis voor een kroon. De behandelaar plaatst op het implantaat een kroon van metaal of keramiek.

Vervanging van 2 of meerdere tanden

De implantaten worden in deze situatie van een vastzittende brug voorzien. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.

Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen

Dan kan op implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. Twee met elkaar verbonden implantaten dienen als verankering voor de overkappingsprothese. Deze wordt op de implantaten vastgeklikt (klikgebit).
Een andere mogelijkheid is een niet-uitneembare voorziening, zoals een verschroefde brug op meerdere implantaten.

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer 18 jaar) een implantaat worden geplaatst. Voorwaarden voor een succesvolle behandeling zijn:

  • er moet voldoende kaakbot aanwezig zijn voor de verankering van de implantaten
  • het kaakbot moet gezond zijn
  • het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Wanneer dit niet gezond is wordt dit eerst behandeld
  • u moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden (goede mondhygiëne)

Met behulp van de röntgenfoto(’s) wordt beoordeeld of u voldoende kaakbot heeft en/of het gezond is. Wanneer niet voldoende kaakbot aanwezig is, is het mogelijk om op deze plaatsen nieuw kaakbot te laten ontstaan.

N.B. Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling.

Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 gelden vaste tarieven voor tandheelkundige verrichtingen, vastgelegd door de NZa.
Lees de NZA_tariefbeschikking_TBCU704201

Nazorg

Goede mondhygiëne van essentieel belang. Implantaten hebben sterk te lijden onder roken en slechte mondhygiëne. Zo kunnen plaque en tandsteen op de implantaten, de kroon, brug of prothese een ontsteking veroorzaken van het mondslijmvlies en het tandvlees rondom de implantaten. Die ontstekingen kunnen weer leiden tot verlies van bot rondom de implantaten en daarmee tot verlies van het implantaat zelf. Goede voorlichting en instructie over het reinigen van de implantaten, de mond en de prothese zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de implantaatbehandeling. Uw implantoloog schakelt hier meestal een mondhygiënist bij in. Bij de controle wordt gekeken naar:

  • De gezondheid van uw tandvlees
  • De situatie van het kaakbot rondom uw implantaten
  • Slijtage van de kroon, brug of prothese

Goede mondhygiëne is niet alleen belangrijk voor uw implantaten maar voor uw gehele gebit. Slechte gebitsverzorging is immers een van de meest voorkomende oorzaken van het verliezen van tanden en/of kiezen. Ga daarom regelmatig naar de mondhygiënist. Hij of zij kan u tips geven over hoe u zelf voor een goede mondhygiëne kunt zorgen. Met een goede gebitsverzorging gaan implantaten een leven lang mee.

Kosten

De kosten voor een behandeling zijn afhankelijk van de techniekkosten, het gebruikte implantaatsysteem, de toegepaste methode en de uitgebreidheid van de behandeling. De implantoloog stelt voor u een behandelplan met alle bijkomende kosten op (begroting).  Om op de hoogte te zijn van de vergoeding voor de behandeling adviseren wij u om informatie op te vragen bij uw verzekeraar. In geval van een prothese kan het zijn dat de behandelaar een machtiging aanvraagt bij uw zorgverzekeraar.  Indien deze machtiging wordt goedgekeurd, wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. U wordt hierover door uw zorgverzekeraar op de hoogte gesteld. Uw eigen kosten bestaan dan uit het eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage die vastgesteld is voor de prothese.

Facturering

Fa-med verzorgt voor Implant Company de facturatie. U ontvangt alleen een factuur van hetgeen niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Dit betekent voor u, dat u een nota van Fa-med ontvangt. In sommige gevallen wordt uw nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen en/of u heeft vragen over uw nota neemt u dan contact op met Fa-med via telefoonnummer 0900-0885 (€ 0,18 per minuut). U kunt ook terecht op de speciale patiëntenwebsite van Fa-med www.notavanfamed.nl. Een nieuw origineel van uw rekening kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900-0882 (€ 1,30 per gesprek).
Let op: de betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed. In de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering kunt u nagaan wat in uw geval de vergoeding voor tandheelkunde is. Indien u vragen heeft over vergoeding van o.a. tandheelkunde en eigen risico adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Behandelingen >>